Zajmując się zawodową działalnością lobbingową mogę zaprezentować
Państwa interesy na najróżniejszym forum i doprowadzić do korzystnych
dla Państwa rozwiązań legislacyjnych.
kontakt: reszkowskiwaldemar.lobbing@gmail.com